Sıkça Sorulan Sorular

Kasko ile Zorunlu Trafik poliçesi arasındaki farklar nedir?

Kasko, özmal aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, karşı taraf kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Trafik poliçesi, sadece (diğer)üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, özmal (kendi) aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası Poliçesi yaptırılması gerekmektedir.

Trafik sigortamı poliçe bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?

Araç sahipleri sigorta poliçe sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yaptırmakla yükümlüdür. Araç sahiplerinin sigorta poliçe sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için devam eden sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanırve eklenir. Ayrıca trafik polisinin ya da yetkililerin yapacağı kontrollerde aracınızın trafik sigortası bulunmadığı tespit edilirse, aracınız trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.

Sağlık sigorta poliçelerinde teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sigorta başlangıcından önceki hastalıklar,Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.

Sağlık sigorta poliçesi yaptırırken dikkat edilecek adımlar nelerdir?

Sağlık sigorta poliçesinde sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

Sağlık sigortası yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.