Sıkça Sorulan Sorular

Kasko ile Zorunlu Trafik Sigorta poliçesi arasındaki farklar nedir?

Kasko, bir kaza sonucu kendi aracınızda meydana gelen maddi zararları teminat altına alır. Trafik sigortası ise yine bir kaza sonucu karşı tarafa vereceğiniz maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir poliçedir.

Trafik poliçesi, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılarken kendi aracınızda oluşan hasarları karşılamaz. Kendi aracınızın hasarlarının  karşılanması için kasko sigortası poliçesi yaptırılması gerekmektedir.

Trafik Sigortamı, poliçe bitiminde yenilemeyi unutursam ne olur?

Tüm motorlu araç sahipleri araç sigorta poliçesini bitim tarihi itibariyle yaptırmakla yükümlüdür. Araç sahiplerinin sigorta poliçesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için trafik poliçesi yaptırırken %5 sür prim ödeyecekleri normal prime ilave edilir. Trafik sigortasının yapılmadığı her ay ilave %5 sür prim uygulanmaya devam eder. uygulanan bu sür prim maksimum %50 sür prim oranı ile sınırlıdır. Ayrıca trafik polisinin ya da yetkili diğer kolluk kuvvetlerinin yapacağı kontrollerde trafik sigortası bulunmadığı tespit edilirse aracınız trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat dışı kalan haller nelerdir?

Hem özel sağlık sigorta poliçesi hem de tamamlayıcı sağlık sigorta poliçesi başlangıcından önceki hastalıklar, sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı sonucu oluşan her tür rahatsızlıklar teminat dışı kalan hallerdir.

Özel Sağlık Sigorta poliçesi ve Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi yaptırırken dikkat edilecek adımlar nelerdir?

Özel sağlık sigorta poliçesinde sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da var olan rahatsızlıkları ile hastalıkları, geçirilen ameliyat ve operasyonları bildirmeme halinde bu tür hastalıklar teminat dışı tutulmaktadır ve ayrıca sigorta şirketinin bu nedenle sözleşmeden cayma hakkı her zaman bulunmaktadır.

Özel sağlık sigortası yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin primi ödenmelidir. Poliçe, peşin ise primin tamamının, taksitli ise peşinatın ödenmesi halinde yürürlüğe girer. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması ya da kapsam dışında bırakılan haller var ise bunun sigorta yaptırmadan önce detaylıca öğrenilmesi gerekir.

Poliçede sunulan teminatların kapsamının, sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülüklerin öğrenmesi için poliçeyi ve eklerinin dikkatlice okuması gerekmektedir.